Înființare firmă

Biroul nostru de avocat  vă oferă servicii de înregistrare a firmei în cele mai bune condiții. Vă oferim totodată consultanță specializată în domeniu, iar avantajele pentru dumneavoastră sunt multiple, în primul rând acela că demersul de înregistrare va fi mult simplificat, implicarea dumneavoastră este minimă, timpul acordat acestei proceduri este redus, și nu în ultimul rând, veți beneficia de sfaturile noastre, echipa noastră fiind formată din avocați cu experiență în domeniu.

Servicii

 • rezervare denumire societate / PFA;
 • înființare societate cu răspundere limitată (SRL) / societate pe acțiuni (SA) / persoană fizică autorizată (PFA) etc.;
 • realizarea tuturor modificărilor ce au loc în actele de constituire înregistrate la Registrul Comerțului cu privire la: denumire, sediu social, puncte de lucru, valoare capital social (majorare sau diminuare), asociați, administratori, obiecte principale și secundare de activitate etc.;
 • obținere extras de Carte Funciară, redactarea contractului cu privire la sediul social/puncte de lucru;
 • programare la notarul public pentru depunerea specimenului de semnătura;
 • depunerea la bancă a sumei ce reprezintă capitalul social;
 • completarea tuturor cererilor, formularelor necesare în fata Registrului Comerțului;
 • depunere și ridicare acte la / de la Registrul Comerțului;
 • găzduirea sediului social la adresa Biroului de avocat din Sibiu;
 • asistență și reprezentare juridică în fata Registrului Comerțului Sibiu sau în fata oricărui Registru al Comerțului din România, inclusiv formularea de opoziții la încheierile de Registru al Comerțului;
 • publicarea de decizii ale asociatului unic, respectiv hotărâri ale adunării generale a asociaților în Monitorul Oficial;
 • dizolvare, lichidare și radiere societate;
 • majorări de capital social prin cooptare de asociați/acționari noi;
 • cesiune părți sociale/ acțiuni
 • numire, revocare de administrator, respectiv stabilirea drepturilor unui administrator (administratorul putând avea drepturi depline, respectiv drepturi limitate în firmă, așa încât să nu prejudicieze interesele asociaților/acționarilor);
 • asistență și reprezentare în cadrul hotărârilor adunării generale a asociaților/acționarilor;
 • realizarea ștampilei societății – vânzare de ”afacere la cheie”, înstrăinare fond de comerț;
 • alte sericii specifice;

   Servicii conexe

 • înregistrare marcă OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci)
 • obținerea de avize/autorizații de la autoritățile publice
 • înregistrarea societății la Finantele Publice competente, obținerea codului de identificare fiscală
 • înregistrarea societății în scopuri de TVA, înscrierea societății în Registrul Operatorilor Intracomunitari
 • redactare notificări / somații de plată
 • reprezentare în fața executorului judecătoresc
 • acțiuni în instanța de judecată în vederea recuperării de debite
 • redactare de contracte comerciale în limba română și în limba germană